Periphery – The Wildfire Tour w/ Eidola, Jake Bowen